()
Poslovna godina:

PRINT  
REFRESH  
Br.računa
Datum računa
D.V.O.
Datum valute
Kupac
Za uplatu
Pdv
VP iznos
PL.
NO.ŽIG
PR.
EDIT
OBRIŠI
  PRIKAZ STRANICA  
Rekapitulacija
Plačeni računi
Ukupno : 0.00
Porez : 0.00
Iznos bez poreza : 0.00

 

Neplačeni računi
Ukupno : 0.00
Porez : 0.00
Iznos bez poreza : 0.00

 

 

SVE UKUPNO
Ukupno : 0.00
Porez : 0.00
Iznos bez poreza : 0.00