• Broj korisnika: 694
  • Online: 240

Hoteli i privatni smještaj

Jednostavnija i brza komunikacija sa iznajmljivačima smještaja.

Kao podrška sustavu aplikacija omogućava jednostavnu i brzu komunikaciju između iznajmljivačima smještaja i agencije. Iznajmljivač putem aplikacije ima pregled dolazaka gostiju, može odgovoriti na upit agencije za kapacitet.Aplikacija ima mogućnost i prodaje/rezervacije i drugih usluga agencije. (izleta, transfera, bicikla, skutera,renta-cara itd.)

primjer.
- agencija prodaje izlete.
- iznajmljivač ima uvid u izlete agencije.
- može svojim gostima ponuditi izlet i zaraditi proviziju od prodaje.

Kalendar zauzetosti.
Pregled obračuna / isplata provizije

Ukratko - Aplikacija sadrži sve elemente koji su potrebni da bi
olakšali i ubrzali komunikaciju između agencije i iznajmljivačima

Aplikacija je besplatna, instalira se na iznajmljivačev mobitel.